ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱོད་ལམ། ཧོ་ལན་ལའེ་ཏུན་སློབ་ཆེན། མཁན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་གི་འཆད་ཁྲིད།ཆེད་དོན་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲི་ལན་གཉིས་པ།

ཕབ་ལེན།