༄༅།། དགེ་བ་བཅུ།

/down/flv/zangwen/ss.flv
མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་བྱམས་བརྩེའི་ སློབ་གྲྭ་ན་འཛོམས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དགེ་བཅུའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ ཁྲིད་གནང་བ།

ཕབ་ལེན།