༄༅།། སྐྱབས་འགྲོ།

/down/flv/zangwen/gy_sdj.flv
མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་བྱམས་བརྩེའི་སློབ་གྲྭ་ན་འཛོམས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འགྲོའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ།

ཕབ་ལེན།