༄༅།། མཛོད་བདུན། ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བཞུགས་སོ།

ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། གླེགས་བམ་དང་པོ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་བསྡུས་པ་བཞུགས།

ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀའ་གནད་ཅི་རིགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞུགས།

ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚིག་འགྲེལ་བཞུགས།

ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་ས་བཅད་བསྡུས་སྡོམ་ཀུ་མུ་དའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས།

མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད

གསང་བ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གནས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཐེག་པའི་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

ཐེག་པའི་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། གླེགས་བམ་དང་པོ།

ཐེག་པའི་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་རབ་ལ་བསྔགས་པ་བཞུགས།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་གསུང་རབ་མཛོད་བདུན་ལ་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ་བཞུགས།

གྲུབ་པའི་མཐའ་་རིན་པོ་ཆེའོ་མཛོད།

ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

གནས་ལུགས་རིན་པོའི་མཇོད།

གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས

སྡེ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་འགྲེལ་གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས།